Kas ir spēcīgs zīmola tēls un cik liela loma ir dizainerim, to veidojot?

Mēs varam zīmolot teju visu. Taustāmus un netaustāmus produktus, cilvēkus, pakalpojumus, vietas un organizācijas. Mēs paši esam staigājoši zīmoli. Taču kādam ir jābūt zīmolam, lai to varam uzskatīt par spēcīgu un veiksmīgu?

Kas ir spēcīgs zīmola tēls un cik liela loma ir
dizainerim, to veidojot?

Mēs varam zīmolot teju visu. Taustāmus un netaustāmus produktus, cilvēkus, pakalpojumus, vietas un organizācijas. Mēs paši esam staigājoši zīmoli. Taču kādam ir jābūt zīmolam, lai to varam uzskatīt par spēcīgu un veiksmīgu?

Zīmols sevī ietver virkni elementu, kuri rada produkta atpazīstamību, apzināšanos, un pozicionējumu. Tas ietver sevī atšķirības no citiem, konkurējošiem produktiem. Neprasmīgi izveidots zīmols nākotnē uzņēmumam var radīt dažādas grūtības, savukārt veiksmīgi izplānots un veidots zīmols ir kā labs ieguldījums nākotnei. Tā izveide iet roku rokā ar stratēģisku plānošanu un nebalstās tikai uz dizainera gaumi. Profesionālam, uz mērķi vērstam dizainera ieguldījumam ir liela vērtība.

Dizainera uzdevums ir zīmolojamā subjekta vērtības pārnest vizuāli tā, lai tās uztvert ir patīkami un estētiski baudāmi (kad tas nepieciešams). Arī skaņas dizainam var būt liela loma, jo reklāmas materiāli nav tikai vizuālā formātā- klāt tiek pievienota skaņa, kustības un pat iniciēti notikumi. Labi pārnests zīmola stāsts vienmēr būs acīm tīkams, šķitīs loģisks un arī unikāls. Spēcīgs zīmols būs prātam, acīm un sirdij intuitīvi saistošs.

Pirms zīmolu “laižam pasaulē’’, labāk ir pārbaudīt, kā cilvēki no malas to uztver. Tas veicams ar testu palīdzību.
Jāmeklē atbildes uz tādiem jautājumiem kā:
Vai nav kaut kas mulsinošs?
Vai kaut kas līdz galam nestrādā tik labi, kā iecerēts?
Varbūt viss jāmet malā un jāsāk no nulles punkta?

Šeit ļoti labi strādā dizaina domāšanas modelis :

Avots: https://www.interaction-design.org/literature/article/5-stages-in-the-design-thinking-process

Bieži vien cilvēki baidās veidot savu zīmolu ļoti spilgtu vai tieši pretēji – minimālistisku tad, kad tas ir vajadzīgs. Baidās no “white space” un ir vēlme salikt lielus logo un lielus teksta laukus.  Šādos brīžos dizainera uzdevums ir labi pamatot un prezentēt savu darbu, lai klientiem  nav samulsums par to kāpēc viss ir tā kā tas ir. Ja abām pusēm ir skaidrs pamatmērķis, tad šādas “bailes” no kaut kā jauna  vairs nebūs tik izteiktas.

Uzbāzīgi un auksti centieni produktu “iepārdot” cilvēkiem sen vairs nepatīk. Ātri uzzīmējot logo un ‘’kaut kādas’’ vadlīnijas bez dziļāka pamata, var radīt samulsumu un tīri cilvēcīgi mums šis zīmols var nebūt tik saistošs. Jāpiemin, ka dēļ mūsdienu straujās informācijas plūsmas un augošās digitalizācijas lomas, zīmola vizuālajam tēlam jābūt viegli uztveramam, nolasāmam un fleksiblam.

Strādāšana pie zīmola tēla ir komandas darbs. Pieliekot lielākas pūles,  darbu un līdzekļus, zīmola izstrādes sākumā, zīmolam nākotnē būs vieglāk.
Tātad, dizainera uzdevums ir visas šīs vērtības, stratēģiju un pamatmērķi izveidot dzīvā tēlā. Taustāmā, vai netaustāmā, bet kvalitatīvi izstrādātā. Dizainerim ir iespēja visu šo mērķi parādīt vizuāli unikālā un interesantā veidā.

Kad tas viss ir izdarīts un dizainers savu veikumu ir nodevis nākošajam komandas loceklim, zīmols ir sācis savu dzīvi. Galvenais par to neaizmirst un ik pa laikam to “apčubināt” ,  pilnveidot vai pēc nepieciešamības kaut ko atjaunot.

Uzticēsimies viens otram un veidosim skaistus zīmolus!