Mārketinga saīsinājumu vārdnīca

Mārketinga saīsinājumu vārdnīca

Vai AIDA ir veļaspulveris, ROPO - slavens dīdžejs, bet CLV - jaunākā politiskā partija Latvijā?

Esam sagatavojuši špikeri ar populārākajiem mārketinga terminu saīsinājumiem un to atšifrējumiem. Ja gribi zināt, kuri no šiem mums šķiet svarīgi un uzmanības vērti, klausies mūsu podkāsta "Little Bits" 6. epizodē.

CLV - Customer Lifetime Value
CRM - Client (Customer) Relationship Management
KPI - Key Performance Indicator
SMM - Social Media Marketing
B2B - Business to Business (Marketing)
B2C - Business to Consumer (Marketing)
ROI - Return on Investment
ROAS - Return on Advertising Spend
ROMI - Return on Marketing Investment
SWOT - Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats jeb latviski - S.V.I.D.
USP - Unique Selling Proposition
ROPO - Research Online/Offline, Purchase Online/Offline
AIDA - Awareness, Interest, Desire, Action
CX - Customer Experience

CPC - Cost per Click jeb cena par klikšķi
CPM - Cost per Mille jeb cena par sasniegtās auditorijas tūkstoti
CTR - Click-through Rate jeb klikšķināmība (izsaka procentos)
PPC - Pay per Click
GDN - Google Display Network jeb mājaslapu un aplikāciju tīkls, kurā iespējams izvietot reklāmu caur Google Ads platformu
SEM - Search Engine Marketing (ietver gan SEO, gan SEA)
SEO - Search Engine Optimisation
SEA - Search Engine Advertising jeb reklāma meklētājsistēmās (Google, Bing, Yandex u.c.)
CPA - Cost per Acquisition
CPL - Cost per Lead
RTB - Real Time Bidding

BR - Bounce Rate (izsaka procentos)
CR - Conversion Rate (izsaka procentos)
CMS - Content Management System
CRO - Conversion Rate Optimisation
CTA - Call to Action
UX - User Experience
UI - User Interface
SERP - Search Engine Results Page
AI - Artificial Intelligence jeb mākslīgais intelekts
DMP - Data Management Platform

GTM - Google Tag Manager
GA - Google Analytics
FB - Facebook
IG - Instagram
YT - Youtube

GDPR - General Data Protection Regulation